FacebookFacebook
Facebook
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

PREZENČNÍ

VÝUKA

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

DISTANČNÍ

VÝUKA

DISTANČNÍ VÝUKA

Distanční výuka na čtyřletém gymnázium je mimořádná příležitost pro domácí vzdělávání. Prosím přejděte na více

Více

O

ŠKOLE

O ŠKOLE

Školní dokumenty, ŠVP Heřmánek a školní komunikační systém. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLY

HEŘMÁNEK

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Budete přesměrováni na webové stránky základní školy Heřmánek. Prosím přejděte na více

Více

Jak bude výuka probíhat?

Jak si představit gymnázium Heřmánek? 

Otevíráme jeden až dva první ročníky s celkovým počtem 14 - 30 žáků.

Výuka začne adaptačními kurzy pro jednotlivé třídy na školní chatě 1. a 2. týden v září. 

Výuka v gymnáziu probíhá od 9.00 do 16.00 každý den (v pátek do 14.00). 

Výuka a ŠVP gymnázia Heřmánek obsahuje: 

·       Výuku českého jazyka, která mimo gramatiky probíhá také jako výuka tvůrčího psaní a tvořivé literatury, součástí výuky jsou návštěvy divadelních představení i mimo hodiny výuky. Zvýšený počet hodin českého jazyk připravuje žáky na maturitní zkoušku, ale také rozvíjí praktické používání českého jazyka v tvůrčím psaní, školním divadle a dramatické výchově či v prezentacích a projektech. Cílem školy je připravit žáky jako vzdělané absolventy, znalé české i světové literatury 

·       Výuka matematiky probíhá v běžném režimu, ale také v režimu individuální výuky PACE systému.

·       Jako další cizí jazyk je na škole vyučována španělština. Anglický jazyk je vyučován ve škole kombinací Montessori metod a PACE systému individuální výuky. Škola je schopná domluvit se s žákem na individuální výuce dalšího cizího jazyka podle možností individuální výuky (tato varianta může být realizována v některých případech bez doplatku a v některých případech s doplatkem ke školnému). 

·       Vyučování společenskovědních předmětů probíhá projektově, tvořivě a určitě zajímavě, s pomocí různých technických pomůcek. Historie a část zeměpisu, která patří do společenských věd, je také podpořena exkurzí v Praze i po ČR a nebo projekty Erasmus v rámci EU. Především realizujeme historicko-přírodovědnou exkurzi do Athén a na Peloponés a do Itálie pro vyučování starověku a historické exkurze do Irska a Francie pro vyučování středověku. Při výuce dějepisu používá gymnázium PACE systém světové historie v anglickém jazyce, který podporuje prezentace výuky české historie. Při výuce historie gymnázium spolupracuje s Archeologickým ústavem na středověkých vykopávkách - 300 m od školní zahrady. 

·       Škola vyučuje jako volitelné předměty tvůrčí psaní, dramatickou výchovu, hudební výchovu (školní kapela) a výtvarný ateliér, ale i další předměty. 

·       Mezi volitelné předměty patří i základy psychologie a projekt psychoterapeutického výcviku, základy pedagogiky a pedagogická praxe, základy ekonomie a ekonomická praxe, základy křesťanství, základy teologie a základy sociální práce s praktickou součástí sociální práce. 

·       Výuka přírodopisu probíhá se zaměření na praktickou část výuky, stejně jako výuka fyziky. Ale i tyto předměty jsou částečně vyučovány  v anglickém jazyce v rámci systému PACE. 

·       Při výuce chemie škola spolupracuje s Akademií věd - a projekty výuky realizuje přímo na pracovištích Akademie věd (500 m od budovy školy).

·       Tělesná výchova je ve škole vyučována jako běžná tělesná výchova, výuka šermu a kurzy plavání. 

·       Součástí školy a života školy je také pracovní výchova, která se skládá z běžného pracovního života studentů a péče o chod školy, ale také ze společné práce na školní chatě (péče o sad a zpracování úrody) a následného projektu obchodní činnosti, projektu vlastní školní kuchyně či dalších pracovních aktivit sloužících k rozvoji školy nebo k podpoře širší komunity. Na škole probíhají i projekty zručností a rozvoje manuální dovednosti studentů. 

·       Žáci během studia na gymnáziu absolvují různé praxe a seznamují se s běžným životem, či realizují projekty kterými potvrzují či upevňují svoje praktické dovednosti. 

 

Vize školy kombinuje úspěšné pedagogické principy - A.C E. School of Tomorrow a Montessori metodické postupy v individualizaci vzdělávání. Ve škole je již několik let provozován projekt Teen (projekt druhého stupně). Žáci jsou vedeni k podpoře rozvoje charakteru, k rozvoji samostatnosti a zodpovědnosti. Projekt Teen nyní pokračuje na čtyřletém gymnáziu. Celkově je tato práce vysoce oceňována v akademických znalostech žáků včetně úrovně anglického jazyka a zájmů o společenské vědy, historii, geografii a přírodopisné aktivity.

Mimo standardní akademické znalosti a osobní vlastnosti žáků se škola  dlouhodobě orientuje na rozvoj charakteru a gymnázium je speciálně zaměřeno na rozvoj vlastních projektů v oblastech rozvoje žáků, na umělecké aktivity, školní divadlo a školní výtvarné ateliéry. Žákům z křesťanského prostředí nabízí také  možnost školních biblických studií, školních modlitebních setkání a vlastních křesťanských aktivit na půdě školy. V Teen probíhají výjezdy mimo školu.

Erasmus pro poznání nových kultur a rozvoj jazyka, ve škole probíhá online výuka ze zahraničí a škola také provozuje mnoho výjezdů i v rámci ČR, včetně projektů na školní farmě. Škola má žáky na prezenčním studiu, ale také žáky na distančním studiu, které může navazovat na domácí vzdělávání.