FacebookFacebook
Facebook
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

PREZENČNÍ

VÝUKA

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

DISTANČNÍ

VÝUKA

DISTANČNÍ VÝUKA

Distanční výuka na čtyřletém gymnázium je mimořádná příležitost pro domácí vzdělávání. Prosím přejděte na více

Více

O

ŠKOLE

O ŠKOLE

Školní dokumenty, ŠVP Heřmánek a školní komunikační systém. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLY

HEŘMÁNEK

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Budete přesměrováni na webové stránky základní školy Heřmánek. Prosím přejděte na více

Více

O škole

Heřmánek Praha, základní škola vznikla v roce 2011

Heřmánek Praha, základní škola a gymnázium v roce 2021

  

Pohled do nových školních prostor a pohled z okna nové školní budovy na ulici Klapkova. 

  

Kyselova 2 - prostor, který je 6 let součástí Heřmánek Praha a jehož součástí je umělecká dílna, tělocvična. 

Čtyřleté gymnázium Heřmánek je soukromé gymnázium, které navazuje na postupy a práci základní školy Heřmánek a otevírá pro školní rok 2023/24 1. ročník čtyřletého gymnázia.

Gymnázia Heřmánek přináší do středních škol nové postupy montessoriovského a křesťanského pohledu na vzdělávání, provádí žáky od 1. třídy k maturitní zkoušce a žáci z jiných škol se do systému nejčastěji zapojují v 6. třídě a nyní nově i v 1. ročníku střední školy.

Pro práci ve škole jsou důležité vztahy, respekt a úcta a vzájemné hranice. Žáci a studenti si osvojují samostatnost a zodpovědnost vzhledem ke svým věkový potřebám a individuálním potřebám. Mimořádnou atmosféru školy podporují také časté objevitelské a badatelské výjezdy, pobyty v přírodě a společné pracovní aktivity, ale to vše je cesta k dospělosti a maturitní zkoušce. Systém výuky umožňuje žákům zodpovědnou přípravu k maturitní zkoušce, ale také snadné zvládnutí vysoké školy. 

 

Často kladené dotazy

 

Jak vypadají zkoušky na gymnázium Heřmánek?

Součástí přijímacího řízení jsou přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, které tvoří 60 procent úspěchu ve výběrovém řízení. Zbývajících 40 procent získáte ve strukturovaném pohovoru, kterého se zájemci účastní v termínu od 11. do 14. dubna. Každý pohovor je individuální v osobním termínu a je potřeba si tento termín rezervovat jako součást přijímacího řízení. 

Proč je součástí přijímacího řízení i osobní rozhovor?

Strukturovaný pohovor se zaměřuje na psychosociální zralost uchazeče a prověření osobnostních předpokladů pro studium na gymnáziu, jehož výuka a hodnoty jsou opřeny o cíle vycházející pedagogického projektu Heřmánek. Dílčími tématy rozhovoru jsou: motivace ke studiu, schopnost pracovat samostatně i spolupracovat, ochota nést zodpovědnost, schopnost komunikace a uvažování v souvislostech, schopnost orientovat se ve svých povinnostech a schopnost samostatně se rozhodovat. Pokud tyto schopnosti žáci nemají, je důležité, aby byla projevena ochota na těchto principech společně s učiteli a dalšími žáky pracovat. 

Mohu se na Heřmánek dostat i ze státní školy?

Ano, středoškolské vzdělává touto metodou je dostupné i pro studenty z běžných základních škol, ze školy Heřmánek i z dalších soukromých škol. Součástí prvních 4 měsíců je aklimatizační proces, který učí studenty metodám práce na naší škole a naučí je pro ně novým metodám. Jde o to, aby si studenti dokázali najít svůj klid a pohodu v systému, ve kterém pracují pro sebe a svoji budoucnost a nejen pro známky.

Jaká je pravděpodobnost, že se na Vaši školu dostaneme? Přijímáte totiž poměrně málo žáků do 1. ročníku. Byla častá otázka na Veletrhu středních škol v Praze... 

Naše třídy tvoří 14 žáků v jedné třídě 1. ročníku. Na základě těchto podnětů jsme se rozhodli, pokud bude potřeba otevřít ještě druhou třídu, že celkem přijmeme až 30 žáků. Jde pochopitelně o testy z českého jazyka a matematiky, ale také jde o to, aby naše škola našim žákům prospívala a byli jsme žákům dobrými průvodci na cestě k maturitní zkoušce. A tak se nebojte, že nebudete přijati, pokud je Vaše cesta v souladu s naší vizí, a zkuste podat přihlášku. Máme raději studenty, kteří mají o věci zájem a třeba i horší známky  než jen studenty se samými jedničkami na vysvědčení, kteří se učí snadno všechno a snadno všechno zapomenou. Studijní typ je podle nás ten, kdo se chce učit a přemýšlet o učení a chce mít vlastní názory. Pokud se v prvním kole přihlásíte, dáme vám zpětnou vazbu, jakou máte šanci. 

Na základní škole Heřmánek se nehodnotí známkami, ale slovním hodnocením. Jak to bude na gymnázium? 

Nejsme ještě zcela rozhodnuti a v ŠVP budeme mít možnost kombinovaného hodnocení. Půjdeme cestou jako v projektu Teen na druhém stupni základní školy. Žáci nejsou hodnoceni, nejsou srovnáváni, mají šanci jít vlastní cestou a soutěžit sami se sebou. Ale jsou testováni pro jejich vlastní srovnávání a jsou slovně hodnoceni. Na konci pololetí je vše shrnuto a žáci v 7.–9. třídě dostávají známku z důvodů přijímacího řízení na střední školu, která má podklady ve slovním hodnocení. Celý systém je postaven na dlouhodobé péči o sebehodnocení žáka a podporu v učení. 

Dá se střední škola zvládnout v pohodě a v klidu, není potřeba tlak a stres? 

Nezbavujeme studenty stresu, který na ně klade učení jako takové. Jeho náročnost, či obsahy, které studentům nejdou snadno.  Ale studenti ví, že v nás mají vždy oporu a že jim pomůžeme, aby vzdělávání zvládli. Jen si myslíme, že není třeba, abychom tento stres ještě zvětšovali nějakým mimořádným tlakem. A nevěříme, že čím větší tlak, tak tím budou nutně lepší studijní výsledky. 

Má to vše nějaký háček? 

Ano, háček tu je. A ten háček je v tom, že se učíme vzájemně komunikovat a domlouvat. Dohody mají i určité rámce a hranice a není možné, aby učitel a ani student byli v dohodách nereální. Vytváříme komunitu studentů, která se společně učí a společně pracuje. Kdo takovou práci nerespektuje, dostane mnoho podpory, aby zvládl se dostat na takovou úroveň, aby dokázal pracovat sám na sobě a nepotřeboval k tomu například negativní pozornost ostatních. A na to se těšíme. Pokud jsme v projektu Teen tento náročný úkol zvádli v pubertě, jaké to bude se staršími teenegery? Je to výzva. 

Jaká je mezinárodní inspirace školy? 

Škola je inspirovaná těmito projekty: 

·       https://www.christian.education/

·       https://internationalforgiveness.com/curriculum/

·       https://www.icelp.info/

·       https://www.erudio-montessori.cz/

·       https://www.akademie-biberkor.de/

 

Výroční zprávy školy 

školní rok 2021/22; ke stažení: /files/vz_hermanekpraha_2021_22.pdf

školní rok 2020/21; ke stažení: /files/vyrocni-zprava-hermanek-2020_21.pdf

 

Školní vzdělávací systém 

Přihláška na gymnázium ke stažení: /files/prihlaska-ss-2023-denni.pdf

 

Fotografie z činnosti žáků 9. třídy (všiměte si prosím atmosféry a spolupráce žáků)