instagram
EduPage
blog
blog
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

GYMNÁZIUM

PRAHA 8

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

MONTESSORI

CURICULUM

Montessori program

Montessori programy jsou programy pro žáky od 12 do 18 let. Prosím přejděte na více

Více

PROJEKT TEEN

6. - 9. TŘÍDA

PROJEKT TEEN

Projekt Teen je projekt pro žáky 2. stupně, který předchází gymnáziu Heřmánek a dalším středním školám. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

O

ŠKOLE

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Čtyřleté gymnázium Heřmánek je soukromé gymnázium, které navazuje na postupy a práci základní školy Heřmánek.

Více

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2024/25 - Škola přijímá žáky v 2. kole, můžete školu kontaktovat na teen@skolahermanek.cz

Přijímací řízení a přestup ze střední školy na gymnázium Heřmánek

Přijímáme studenty do gymnázia pro školní rok 2024/2025, můžeme přijmout studenty i přestupem z jiné školy ihned. 

K přijetí na gymnázium jak pro denní, tak distanční vzdělávání potřebujete:

1. Vysvědčení z 9. třídy základní školy.
2. Motivační dopis zaslaný na adresu miroslava.adamcova@skolahermanek.cz
3. Zvládnout pohovor domluvený po zaslání motivačního dopisu, kde se Vás budeme ptát na Vaše studijní předpoklady, na Vaše záliby, talenty, případné členství v uměleckých, sportovních, či jiných společenstvích (např. Skaut, křesťanské společenství, knihovny), dále budeme diskutovat o výběru mezi denním a distančním studiem. Na pohovor doneste všechny listy svědčící o účasti v soutěžích, diplomy, projekty, cokoliv, co považujete za Váš úspěch ve vzdělávání. Rozhovor je veden strukturovaně na podkladě předem vyplněného formuláře a stanoveného bodového hodnocení - kritériá hodnocení.

V rámci 1. a 2. kola přijímacího řízení je nutné dosáhnout minimální hranice 30 bodů za Cermat testy z českého jazyku a matematiky dohromady a minimální hranici 15 bodů za pohovor v rámci školního kola.

Podrobně ke školnímu roku 2024/2025

Ředitel školy znovu otevírá dveře pro zájemce pro budoucí studenty gymnázia Heřmánek ve středu  10.1., 17.1., 24.1., 31.1. a 14.2.  Informujte nás prosím o Vaší účastni na dnech otevřených dveří na tomto odkazu DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Zveme Vás na náhled do hodin a vyučování v doprovodu našich studentů od 14. hodin. Od 16.00 hodin je společná informativní schůzka. Poslední návštěvníci můžou přijít v 18.00 hodin.

Přijímací řízení v měsíci dubnu řídí zástupce ředitele Mgr. Miroslava Adamcová: miroslava.adamcova@skolahermanek.cz. Můžete se na ni obracet s dotazy ohledně přijímacího řízení, s upřesněním termínů, individuálními informacemi. Termíny budou přiděleny všem uchazečům, kteří odevzdali přihlášku do 15. 2. 2023. Žáci, kteří odevzdají přihlášku později, si termín domluví individuálně. 

Přihlášky doporučujeme podávat online formou. Formulář přihlášky jako i možnost elektronického vyplnění přihlášky je na webových stránkách Dipsy.

Název školy je Heřmánek Praha, základní škola a gymnázium, adresa školy Rajmonova 1199/4, Praha 8. Kód školy je 79-41-K/41 - Gymnázium.

O školném a smlouvě mezi školou a rodiči Vás bude informovat Ing. Olga Černá - olga.cerna@skolahermanek.cz

Součástí přijímacího řízení je motivační strukturovaný rozhovor se žákem a rodiči vedený podle jednotného dotazníku, který zjišťuje vhodnost a motivaci žáků a celého podpůrného systému žáka pro studium na gymnáziu. Kritéria pro přijetí máme stanovena především o souladu cílů studenta, rodiny a gymnázia Heřmánek. Přijďte proto prosím na den otevřených dveří, domluvte si návštěvu, seznamte se s pracemi našich studentů, pročtěte si náš web.

Naše škola je schopna vytvořit podporující a rozvíjející prostředí studentům mimořádně nadaným, individuálně se věnovat rozvíjení osobností studentů, doprovázet každého, kdo má zájem se vzdělávat.