instagram
EduPage
blog
blog
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

GYMNÁZIUM

PRAHA 8

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

MONTESSORI

CURICULUM

Montessori program

Montessori programy jsou programy pro žáky od 12 do 18 let. Prosím přejděte na více

Více

PROJEKT TEEN

6. - 9. TŘÍDA

PROJEKT TEEN

Projekt Teen je projekt pro žáky 2. stupně, který předchází gymnáziu Heřmánek a dalším středním školám. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

O

ŠKOLE

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Čtyřleté gymnázium Heřmánek je soukromé gymnázium, které navazuje na postupy a práci základní školy Heřmánek.

Více

Montessori Gymnázium Heřmánek Praha

Soukromé čtyřleté gymnázium se všeobecným zaměřením

Unikátní spojení Montessori postupů a křesťanských hodnot  

Podporujeme studenty k rozvoji vlastních talentů a využívání silných stránek jejich osobnosti, aby byli dobře připraveni nejen na vysokou školu, ale také pro úspěšný a naplněný život.

Gymnázium Heřmánek navazuje na postupy a práci základní školy Heřmánek. Naše cesta vzdělávání inspirovaná Montessori pedagogikou tak vede od 1. třídy až k maturitní zkoušce, s možností zapojení nových studentů v 6. třídě nebo při vstupu na gymnázium.

Proč studovat na Montessori gymnáziu Heřmánek

Individuální přístup:

Ke každému studentovi přistupujeme jako k jedinečné osobnosti s individuálními potřebami a talenty.

Spojení Montessori principů a křesťanských hodnot:

Kombinujeme osvědčené vzdělávací postupy s morálními a etickými principy.

Široký výběr předmětů:

Naše vzdělávací Montessori programy zahrnují širokou škálu předmětů, výběr i méně tradičních jazyků a předmětů, a jsou navrženy tak, aby rozvíjely komplexní dovednosti a znalosti. Učitelé jsou průvodci: Učitelé plní roli průvodců. Vedou studenty k objevování a rozvoji jejich vlastních talentů a zájmů, což podporuje hlubší porozumění a samostatné myšlení.

Aktivní zapojení do komunity:

Organizujeme sociální projekty, pravidelné objevitelské výjezdy a mezinárodní spolupráce.

Příprava na budoucnost:

Naším cílem je, aby naši absolventi byli dobře připraveni na vysoké školy a měli pevný základ pro úspěšnou profesní kariéru a naplněný život.

Vzdělávací přístup:

Klademe důraz na vztahy, respekt a vzájemné porozumění. Škola podporuje studenty v získání sebedůvěry, zvládnutí životních obtíží, upevňování učiva a především v samostatnosti a zodpovědnosti.

„Naše škola vytváří bezpečné a otevřené prostředí s jasnými hranicemi, umožňujícími studentům projevovat vlastní názory a žít v souladu se svými hodnotami.“

Nabízíme vzdělání pro studenty se sekulárním i křesťanským zaměřením, protože naším cílem je podporovat odlišnost a vzájemnost názorů a hodnot. Pro křesťansky zaměřené žáky má škola volitelný křesťanský program.

 

Otázky, které vás zajímají

 

Jak vypadají zkoušky na gymnázium Heřmánek?

Součástí přijímacího řízení jsou přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, které tvoří 60 procent úspěchu ve výběrovém řízení. Zbývajících 40 procent získáte ve strukturovaném pohovoru, kterého se zájemci účastní v termínu dle MŠMT. Každý pohovor je individuální v osobním termínu a je potřeba si tento termín rezervovat jako součást přijímacího řízení. 

Proč je součástí přijímacího řízení i osobní rozhovor?

Strukturovaný pohovor se zaměřuje na psychosociální zralost uchazeče a prověření osobnostních předpokladů pro studium na gymnáziu, jehož výuka a hodnoty jsou opřeny o cíle vycházející z pedagogického projektu Heřmánek. Dílčími tématy rozhovoru jsou: motivace ke studiu, schopnost pracovat samostatně i spolupracovat v kolektivu, ochota nést zodpovědnost, schopnost komunikace a uvažování v souvislostech, schopnost orientovat se ve svých povinnostech a schopnost samostatně se rozhodovat. Pokud tyto schopnosti žáci nemají, je důležité, aby byla projevena ochota na těchto principech společně s učiteli a dalšími žáky pracovat. 

Mohu se na Heřmánek dostat i ze státní školy a jaká změna mne čeká? 

Ano, gymnázium Heřmánek vzdělává metodou dostupnou i pro studenty z běžných státních základních škol, ze školy Heřmánek i z dalších soukromých škol. Součástí prvních čtyř měsíců je aklimatizační proces, který učí studenty metodám práce na naší škole a naučí je pro ně novým metodám. Jedná se asi o půlroční či  až roční proces, jak získat nové dovednosti a pohled na studium.  Jde o to, aby si studenti dokázali najít svůj klid a pohodu v systému, ve kterém pracují pro sebe a svoji budoucnost. Studenty opustí vnější tlak, který získali na základních školách a jejich reakce na vnitřní tlak a získají možnost, jak na tuto změnu zareagují. Pro většinu studentů se jedná o velmi vítanou změnu, kdy se uvolní tlak na předmět a může se ukázat, že je matematika zábavným předmětem. Někteří studenti využití svobody, ale neumí si zorganizovat strukturu učení, pak jí společně budujeme v každém předmětu i v Focusionu. 

Jaká je pravděpodobnost, že se na gymnázium  Heřmánek dostaneme?

Do prvního ročníku gymnázia přijímáme 26 studentů a kromě toho ještě 10 studentů do našeho online projektu gymnázia. Všichni uchazeči musí splnit testy z českého jazyka a matematiky a také projít osobním pohovorem. Pokud nám zavoláte, po krátkém pohovoru vám dáme nezávaznou zpětnou vazbu, jakou máte šanci na přijetí.

Jak se projevují Montessori aktivity ve škole? 

Montessori aktivity jsou srdcem našeho školního života. Studenti se pod vedením učitelů jako průvodců podílejí na řízení školy – mají svů školní parlament a také je v každé třídě volený žákovský manažer. V současné době je ve škole v provozu školní firma zabývající se školním vařením a postupně vznikají další projekty.

 

Dávají se na gymnáziu Heřmánek známky, nebo je u vás slovní hodnocení?

V prvním ročníku používáme kombinaci slovního hodnocení a procentuálních testů. Hlavním cílem je, aby studenti rozuměli, co se od nich očekává, a měli dostatek času na splnění těchto očekávání. Pokud student něco nezvládne na první pokus, může to zkusit znovu. Důležitá je pro nás spolupráce mezi studenty, rodiči a učiteli, abychom společně podpořili učení a rozvoj každého studenta.

Dá se střední škola zvládnout v pohodě a v klidu, není potřeba tlak a stres? 

Nezbavujeme studenty stresu, který na ně klade učení jako takové, jeho náročnost, či obsahy, které studentům nejdou snadno.  Ale studenti ví, že v nás mají vždy oporu a že jim pomůžeme, aby vzdělávání zvládli. Jen si myslíme, že není třeba, abychom tento stres ještě zvětšovali nějakým mimořádným tlakem. Nevěříme, že čím větší tlak, tak tím budou nutně lepší studijní výsledky, napak naše dlouhodobá zkušenost je taková, že je lepší menší tlak.je  Je výhodné,  předat zodpovědnost na žáky a pomoci jim tvořit vlastní zodpovědnost za studijní rozvoj. 

Na jaké oblasti se Gymnázium Heřmánek specializuje a jaké předměty mohou studenti studovat?

Na Gymnáziu Heřmánek nabízíme široký výběr předmětů, abychom vyhověli zájmům a ambicím každého studenta. Od klasických, jako je český jazyk a matematika, až po speciální, jako je např. volitelná výuka tvůrčího psaní. Současně nabízíme našim studentům výběr ze 4 volitelných předmětů – základů pedagogiky, psychologie, teologie a ekonomiky, a to jak v praktické, tak teoretické podobě.

 

Má to vše nějaký háček? 

Ano, háček tu je. Háček je v tom, že se učíme vzájemně komunikovat a domlouvat. Dohody mají i určité rámce a hranice a není možné, aby učitel a ani student byli v dohodách nereální. Vytváříme komunitu studentů, která se společně učí a společně pracují. Kdo takovou práci nerespektuje, dostane mnoho podpory, aby se zvládl dostat na takovou úroveň, aby dokázal pracovat sám na sobě a nepotřeboval k tomu například negativní pozornost ostatních. A na to se těšíme. Pokud jsme v projektu Teen tento náročný úkol zvádli v adolescenci, jaké to bude se staršími teenegery? Je to výzva. 

Jaká je mezinárodní inspirace školy? 

Škola je inspirovaná těmito projekty: