instagram
EduPage
blog
blog
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

GYMNÁZIUM

PRAHA 8

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

MONTESSORI

CURICULUM

Montessori program

Montessori programy jsou programy pro žáky od 12 do 18 let. Prosím přejděte na více

Více

PROJEKT TEEN

6. - 9. TŘÍDA

PROJEKT TEEN

Projekt Teen je projekt pro žáky 2. stupně, který předchází gymnáziu Heřmánek a dalším středním školám. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

O

ŠKOLE

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Čtyřleté gymnázium Heřmánek je soukromé gymnázium, které navazuje na postupy a práci základní školy Heřmánek.

Více

Čtyřleté gymnázium Heřmánek je soukromé gymnázium, které navazuje na postupy a práci základní školy Heřmánek a otevírá pro školní rok 2023/24 první ročník.

Gymnázium Heřmánek přináší do středních škol nové postupy Montessori a provází studenty od 1. ročníku k maturitní zkoušce v akademické části, ale provází i adolescentní dospívající k dospělosti podle Montesssori. Pro křesťanské žáky má volitelný křesťanský program. 

Pro práci ve škole jsou důležité vztahy, důstojnost, respekt, úcta a vzájemné porozumění. Žáci a studenti si osvojují samostatnost a zodpovědnost vzhledem ke svým věkový a individuálním potřebám. Mimořádnou atmosféru školy podporují také časté objevitelské a badatelské výjezdy, pobyty v přírodě a společné pracovní aktivity. To vše je cesta k dospělosti a maturitní zkoušce. Systém výuky umožňuje studentům zodpovědnou přípravu k maturitní zkoušce a dobrou přípravu na vysokou školu.

 

Často kladené dotazy

 

Jak vypadají zkoušky na gymnázium Heřmánek?

Součástí přijímacího řízení jsou přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, které tvoří 60 procent úspěchu ve výběrovém řízení. Zbývajících 40 procent získáte ve strukturovaném pohovoru, kterého se zájemci účastní v termínu dle MŠMT. Každý pohovor je individuální v osobním termínu a je potřeba si tento termín rezervovat jako součást přijímacího řízení. 

Proč je součástí přijímacího řízení i osobní rozhovor?

Strukturovaný pohovor se zaměřuje na psychosociální zralost uchazeče a prověření osobnostních předpokladů pro studium na gymnáziu, jehož výuka a hodnoty jsou opřeny o cíle vycházející z pedagogického projektu Heřmánek. Dílčími tématy rozhovoru jsou: motivace ke studiu, schopnost pracovat samostatně i spolupracovat v kolektivu, ochota nést zodpovědnost, schopnost komunikace a uvažování v souvislostech, schopnost orientovat se ve svých povinnostech a schopnost samostatně se rozhodovat. Pokud tyto schopnosti žáci nemají, je důležité, aby byla projevena ochota na těchto principech společně s učiteli a dalšími žáky pracovat. 

Mohu se na Heřmánek dostat i ze státní školy a jaká změna mne čeká? 

Ano, gymnázium Heřmánek vzdělává metodou dostupnou i pro studenty z běžných státních základních škol, ze školy Heřmánek i z dalších soukromých škol. Součástí prvních čtyř měsíců je aklimatizační proces, který učí studenty metodám práce na naší škole a naučí je pro ně novým metodám. Jedná se asi o půlroční či  až roční proces, jak získat nové dovednosti a pohled na studium.  Jde o to, aby si studenti dokázali najít svůj klid a pohodu v systému, ve kterém pracují pro sebe a svoji budoucnost. Studenty opustí vnější tlak, který získali na základních školách a jejich reakce na vnitřní tlak a získají možnost, jak na tuto změnu zareagují. Pro většinu studentů se jedná o velmi vítanou změnu, kdy se uvolní tlak na předmět a může se ukázat, že je matematika zábavným předmětem. Někteří studenti využití svobody, ale neumí si zorganizovat strukturu učení, pak jí společně budujeme v každém předmětu i v Focusionu. 

Jaká je pravděpodobnost, že se na gymnázium  Heřmánek dostaneme? Přijímáte totiž poměrně málo žáků do 1. ročníku. Toto byla častá otázka na Veletrhu středních škol v Praze... 

Náš ročník tvoří 26 studentů v jednom ročníku, které přijímáme  a také přijímáme maximálně 10 studentů do online projektu gymnázia. Všichni pochopitelně musí splnit testy  z českého jazyka a matematiky, ale také jde o to, aby naše škola lidem prospívala a byli jsme dobrými průvodci na cestě k maturitní zkoušce, k cestě na vysokou školu. A tak se nebojte, že nebudete přijati, pokud je Vaše cesta v souladu s naší vizí, zkuste podat přihlášku. Máme raději studenty, kteří mají o vzdělávání zájem a třeba i horší známky, než jen studenty se samými jedničkami na vysvědčení, kteří se učí snadno všechno a snadno všechno i zapomenou. Studijní typ je podle nás ten, kdo se chce učit a přemýšlet o učení a chce mít vlastní názory. Pokud nám zavoláte, po krátkém pohovoru  Vám dáme nezávaznou  zpětnou vazbu, jakou máte šanci na přijetí.

Jak se projevují Montessori aktivity ve škole? 

Aktivity prochází celou filozofií školy, ale prakticky je vědomě předáváno spoluřízení práce života školy do rukou studentům, pod vedením učitelů, jako průvodců. Ve škole pracuje školní parlament, žákovský manažer dne a také další zodpovědnosti jsou předávány studetnům. Nikdy však nejsou studenti osamoceni v práce, ve kterých řídí komunitu studentů. V současné době je ve škole v provozu školní firma - školní vaření. Ale postupně přicházejí i další projekty. 

Na základní škole Heřmánek se nehodnotí známkami, ale slovním hodnocením. Jak to bude na gymnázium? 

V prvním ročníku gymnázia hodnotíme slovně a testujeme procentuelně. Hodnocení slovně probíhá tak, že studenti a učitelé jsou dohodnuti na tom, jaké jsou očekávání od studentů za pololetí a mají čas si rozganizovat a rozhodnout, jak splní části učiva. Naším cílem není zachytit studenta nepřipraveného, ale pomoci studentu se dobře připravit a dobře ho provést učením. Může se tedy stát, že mnohé testy si mohou studenti napsat vícekrát a opravit je. A mají další šanci. I v tomto smyslu je naše průvodcovská role silnější. Učitelé, rodiče a studenti se stýkají na tripartitách a rodičovsko-studentských schůzkách. Na tripartitě hodnotí sám student svoji práce a učitel a rodič společně přispívají k hodnocení. 

Dá se střední škola zvládnout v pohodě a v klidu, není potřeba tlak a stres? 

Nezbavujeme studenty stresu, který na ně klade učení jako takové, jeho náročnost, či obsahy, které studentům nejdou snadno.  Ale studenti ví, že v nás mají vždy oporu a že jim pomůžeme, aby vzdělávání zvládli. Jen si myslíme, že není třeba, abychom tento stres ještě zvětšovali nějakým mimořádným tlakem. Nevěříme, že čím větší tlak, tak tím budou nutně lepší studijní výsledky, napak naše dlouhodobá zkušenost je taková, že je lepší menší tlak.je  Je výhodné,  předat zodpovědnost na žáky a pomoci jim tvořit vlastní zodpovědnost za studijní rozvoj. 

Je gymnázium Heřmánek nějak zaměřené v akademické části?

Gymnázium Heřmánek je všeobecné gymnázium, které je zaměřené na každý akademický obor a rádi bychom, aby každý student s každým zaměřením si u nás našel správné místo. Naši studenti, kteří hodnotí naše učitele, vnímají, že naši učitelé mají pro svoje obory zaujetí. Velká část učitelů se připravuje v Montessori vzdělávání. Naše škola je gymnáziem, tedy má všeobecné zaměření. Snažíme se být ve všeobecných předmětech nadstandartní (třeba volitelnou výukou tvůrčího psaní). Současně nabízíme našim studentům výběr ze 4 volitelných předmětů - základy pedagogiky, psychologie, teologie a ekonomiky - v praktické i teoretické podobě. Určité zaměření gymnázia je tedy na zájemce o práci v pomáhajících profesích.

Má to vše nějaký háček? 

Ano, háček tu je. Háček je v tom, že se učíme vzájemně komunikovat a domlouvat. Dohody mají i určité rámce a hranice a není možné, aby učitel a ani student byli v dohodách nereální. Vytváříme komunitu studentů, která se společně učí a společně pracují. Kdo takovou práci nerespektuje, dostane mnoho podpory, aby se zvládl dostat na takovou úroveň, aby dokázal pracovat sám na sobě a nepotřeboval k tomu například negativní pozornost ostatních. A na to se těšíme. Pokud jsme v projektu Teen tento náročný úkol zvádli v adolescenci, jaké to bude se staršími teenegery? Je to výzva. 

Jaká je mezinárodní inspirace školy? 

Škola je inspirovaná těmito projekty: