instagram
EduPage
blog
blog
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

GYMNÁZIUM

PRAHA 8

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

MONTESSORI

CURICULUM

Montessori program

Montessori programy jsou programy pro žáky od 12 do 18 let. Prosím přejděte na více

Více

PROJEKT TEEN

6. - 9. TŘÍDA

PROJEKT TEEN

Projekt Teen je projekt pro žáky 2. stupně, který předchází gymnáziu Heřmánek a dalším středním školám. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

O

ŠKOLE

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Čtyřleté gymnázium Heřmánek je soukromé gymnázium, které navazuje na postupy a práci základní školy Heřmánek.

Více

Učební plán

 

 Učební plán

Vzdělávací oblast

Předmět

Studium

Celkové dotace
(celkem + 
disponibilní)

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

6

4

4

4

18

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Další cizí jazyk

3

3

3

3

12

VP-ČJ

 • Gramatická praktika
 • Literární praktika
 • Tvůrčí psaní
 • Slohové činnosti

0+2

0+2

0+2

0+2

0+8

Matematika a její aplikace

Matematika

2+2

4+2

4+2

2+2

12+8

Člověk a příroda

Biologie

2

2

2

2

8

Fyzika

2

2

2

2

8

Chemie

 

2

2

2

6

Zeměpis

2

2

2

2

8

Člověk a společnost

Etická výchova a sociální vědy

1

1

0+1

0+1

2+2

Focusion

0+2

0+2

 

 

0+4

Dějepis

2

2

0+2

0+2

4+4

Umění a kultura

Umění

 • Výtvarný a fotoatelier
 • Hudební atelier

2

2

 

 

4

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informatika

Informatika

2

 

 

2

4

Volitelné vzdělávací aktivity

Odborné volitelné předměty

 • Příprava na odbornou maturitní zkoušku
 • Základy pedagogiky a praktika
 • Základy psychologie a praktika z psychologie
 • Základy teologie a praktického křesťanství
 • Základy ekonomiky a praktika účetnictví

 

 

4

4

8

Nepovinné předměty

ČJ2

2

2

2

2

 

FIE a Focusion

1

1

1

1

 

Relaxace výtvarným uměním a filmová a divadelní praktika

 

 

2

2

 

Celkem hodin

35

35

35

35

114+26