instagram
EduPage
blog
blog
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

GYMNÁZIUM

PRAHA 8

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

GYMNÁZIUM

ONLINE

DISTANČNÍ VÝUKA

Distanční výuka na čtyřletém gymnázium je mimořádná příležitost pro domácí vzdělávání. Prosím přejděte na více

Více

MONTESSORI

CURICULUM

O ŠKOLE

Školní dokumenty, ŠVP Heřmánek a školní komunikační systém. Prosím přejděte na více

Více

2. stupně ZŠ

PROJEKT TEEN

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Budete přesměrováni na webové stránky základní školy Heřmánek. Prosím přejděte na více

Více

Učební plán

 

 Učební plán

Vzdělávací oblast

Předmět

Studium

Celkové dotace
(celkem + 
disponibilní)

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

6

4

4

4

18

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Další cizí jazyk

3

3

3

3

12

VP-ČJ

 • Gramatická praktika
 • Literární praktika
 • Tvůrčí psaní
 • Slohové činnosti

0+2

0+2

0+2

0+2

0+8

Matematika a její aplikace

Matematika

2+2

4+2

4+2

2+2

12+8

Člověk a příroda

Biologie

2

2

2

2

8

Fyzika

2

2

2

2

8

Chemie

 

2

2

2

6

Zeměpis

2

2

2

2

8

Člověk a společnost

Etická výchova a sociální vědy

1

1

0+1

0+1

2+2

Focusion

0+2

0+2

 

 

0+4

Dějepis

2

2

0+2

0+2

4+4

Umění a kultura

Umění

 • Výtvarný a fotoatelier
 • Hudební atelier

2

2

 

 

4

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informatika

Informatika

2

 

 

2

4

Volitelné vzdělávací aktivity

Odborné volitelné předměty

 • Příprava na odbornou maturitní zkoušku
 • Základy pedagogiky a praktika
 • Základy psychologie a praktika z psychologie
 • Základy teologie a praktického křesťanství
 • Základy ekonomiky a praktika účetnictví

 

 

4

4

8

Nepovinné předměty

ČJ2

2

2

2

2

 

FIE a Focusion

1

1

1

1

 

Relaxace výtvarným uměním a filmová a divadelní praktika

 

 

2

2

 

Celkem hodin

35

35

35

35

114+26